Pestprotocol


Pesten is een wezenlijk probleem wat zeer schadelijk kan zijn voor het individu en de het gevoel van veiligheid voor de hele groep. Dit geldt zowel voor de slachtoffers als voor de pesters. Dit probleem vereist een gezamenlijke aanpak van leerkrachten, ouders én leerlingen.

 
Daarom verplicht de school zich tot:

- het bewustmaken en het bewust houden van het probleem bij alle betrokkenen;
- het gericht voorlichten van alle betrokkenen en
- het organiseren van activiteiten ter verbetering van het groeps- en schoolklimaat
  (preventieve aanpak).
 

Wanneer er toch gepest wordt betekent dit dat de school:

- steun biedt aan de gepeste leerling;
- steun biedt aan de pester;
- waar mogelijk de zwijgende middengroep betrekt bij het oplossen van het pestprobleem;
- steun biedt aan de leerkracht en
- steun biedt aan de ouders.

Het complete pestprotocol kunt u hier downloaden