Oudervereniging (OV)


De Oudervereniging (OV) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Knotwilg die binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. Denk aan verschillende (creatieve) activiteiten, het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering, de avondvierdaagse, het schoolreisje, het schoolkamp en meer.
Tevens int de OV de vrijwillige ouderbijdrage en ook de bijdrage voor schoolreis en schoolkamp en tevens verzorgen zij het fotoarchief van de school.
De OV houdt jaarlijks, in september, een jaarvergadering voor alle ouders. Daar wordt door middel van het jaarverslag de activiteiten van het afgelopen jaar geëvalueerd. Daarnaast komt de financiële verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage aan bod en tevens worden de eventuele nieuwe leden voorgesteld.De oudervereniging bestaat in het schooljaar 2022-2023 uit de volgende ouders:
 

Margriet Nobel-Mudde Voorzitter  
Martin van de Giessen Penningmeester  
Gerke de Groot Secretaris  
Wendy Schieving    
Maaike Buijs    
Rik van Riemsdijk    
Mirjam Slob-Vlot    
Eliza Blokland    
Suzanne Lems-Schieving    
Sanne van Tiggelen    
Marian Krupski    
     
Namens het team:    
Evaline Lagerweij    
Cindy Cater