’t Spreeuwenest (PSG/DOV/BSO) (VVE-locatie)

Aandacht voor elkaar

’t Spreeuwenest is gehuisvest in de Brede School Nieuwpoort. In deze Brede School zit onze peuterspeelgroep en bieden wij dagopvang en buitenschoolse opvang aan. Verder zitten in dit gebouw de basisscholen obs De Knotwilg en cbs Eben Haëzer, de bibliotheek en de logopediepraktijk De Spraakfabriek.

De peuterspeelgroep en de BSO delen een ruimte. Het kinderdagverblijf heeft een eigen ruimte.

De locatie beschikt over een prachtig speelterrein waar kinderen heerlijk kunnen spelen. We werken met een VVE-programma, een programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. We bieden de kinderen uitdaging aan met allerlei activiteiten. Aandacht voor elkaar en rekening houden met elkaar vinden wij erg belangrijk.

In de schoolvakanties kunnen kinderen genieten van een megatof vakantieprogramma vol leuke activiteiten. Samen maken we mooie jeugdherinneringen!