Openbaar onderwijs

Onze school is een openbare school. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het openbaar onderwijs leert kinderen respect te hebben voor andere meningen of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.
De drie kernwaarden binnen het openbaar onderwijs zijn:
                 - Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht afkomst en religie.
                 - Wij gaan uit van vrijheid in denken, doen en respecteren wij elkaars grenzen. 
                 - Ontmoeting staat gelijk aan diversiteit binnen klas, school, gemeenschap en wereld.
Openbare scholen zorgen ervoor dat alle kinderen welkom zijn en samen leren, ook van hun verschillende achtergronden.