Scholen die vermoeden dat een leerling wordt mishandeld, moeten vanaf 1 juli 2013 met een meldcode werken. Het wetsvoorstel 'Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' treedt dan in werking. De wet geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.
Verdere informatie kunt u vinden op de site van de PO-Raad.

De meldcode, zoals deze is opgesteld door onze stichting en geldend voor alle scholen welke verbonden zijn aan deze stichting, kunt u hier vinden.