Oudervereniging (OV)De Oudervereniging (OV) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Knotwilg die binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. Denk aan verschillende (creatieve) activiteiten, het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering, de avondvierdaagse, het schoolreisje, het schoolkamp en meer.
Tevens int de OV de vrijwillige ouderbijdrage en ook de bijdrage voor schoolreis en schoolkamp en verzorgt het fotoarchief van de school.
De OV houdt jaarlijks, in september, samen met de Medezeggenschapsraad (MR) een jaarvergadering voor alle ouders. Daar wordt door middel van het jaarverslag de activiteiten van het afgelopen jaar geëvalueerd. Daarnaast komt de financiële verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage aan bod en tevens worden de eventuele nieuwe leden voorgesteld.
De oudervereniging bestaat in het schooljaar 2017-2018 uit de volgende ouders:

Margriet Nobel – Mudde         voorzitter                    Emy groep 4 en Fygo groep 1
 
Femke v.d. Broek                   penningmeester         Tim groep 6, Sam groep 5 en Raf groep 4
 
Wendy Schieving                   secretaris                    Isis groep 2
 
Jet de Wit                                                               Wessel groep 8
 
Jans de Jong                                                           Lars groep 8
 
Corinne Wesseling                                                   Rowan groep 6
 
Christiaan Boele                                                      Arber groep 5, Walter groep 3
                                                                             en Hugo groep 1
 
Maaike Buijs                                                           Jake groep 3, Lois groep 2 en Faye 
                                                                             vanaf mei 2018 groep 1
 
Heidi van Kapel                                                       Sem groep 7
 
Cheryl de Gier                                                         Tibbe groep 3 en Boet  (dec. 2017)
 
Mirjam Slob – Vlot                                                   Dirk groep 2
 
en namens het team:
 
Mark Visser                                                             groep 8
 
Evaline Lagerweij                                                    groep 1-2

 
 

Hier leest U het jaarverslag van het schooljaar 2016-2017.


Mark ontbreekt op deze foto