Oudervereniging (OV)


De Oudervereniging (OV) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Knotwilg die binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. Denk aan verschillende (creatieve) activiteiten, het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering, de avondvierdaagse, het schoolreisje, het schoolkamp en meer.
Tevens int de OV de vrijwillige ouderbijdrage en ook de bijdrage voor schoolreis en schoolkamp en verzorgt het fotoarchief van de school.
De OV houdt jaarlijks, in september, samen met de Medezeggenschapsraad (MR) een jaarvergadering voor alle ouders. Daar wordt door middel van het jaarverslag de activiteiten van het afgelopen jaar geëvalueerd. Daarnaast komt de financiële verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage aan bod en tevens worden de eventuele nieuwe leden voorgesteld.

De oudervereniging bestaat in het schooljaar 2019-2020 uit de volgende ouders:

Margriet Nobel-Mudde Voorzitter Emy: groep 6
Fygo: groep 3
Femke van den Broek Penningmeester Tim: groep 8
Sam: groep 7
Raf: groep 6
Wendy Schieving Secretaris Isis: groep 4
Mandy Mocking   Mike: groep 1
Eliza Aamen   Tessa: groep 4
Esmee: groep 2
Luuk: groep 1
Corinne Wesseling   Rowan: groep 8
Christiaan Boele   Arber: groep 7
Walter: groep 5
Hugo: groep 3
Maaike Buijs   Jake: groep 5
Lois: groep 4
Faye: groep 2
Suzanne Lems-Schieving   Emma: groep 1
Cheryl de Gier   Tibbe: groep 5
Boet: groep 3 
Mirjam Slob-Vlot   Dirk: groep 4
Martin van der Giessen   Brian: groep 4
Rowan: groep 2
Namens het team:    
Mark Visser   Groep 7-8
Evaline Lagerweij   Groep 1 - 2 - 3


Hier leest U het jaarverslag van het schooljaar 2016-2017.


Mark ontbreekt op deze foto