Schoolplan
 

Voor u ligt het schoolplan van OBS de Knotwilg in Langerak.

Hierin beschrijven wij als school de stappen die wij in de aankomende vier jaar willen zetten. Dit schoolplan geeft richting aan ons handelen en houdt ons op koers om van onze school een plek te maken waar kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt in een veilige en stimulerende omgeving.
 

Een dynamische plaats waar leerlingen, hun ouders en schoolteam elkaar versterken en aanvullen.

Op dit moment is het noodzakelijk dat de school een grote stap richting toekomst gaat zetten. Dit moet een gedragen proces gaan worden, mede vormgegeven door (leerlingen) ouders en het team.

Om alle expertise en informatie te kunnen bundelen en om van daaruit een gedegen keuze te kunnen maken is dit schoolplan “open” beschreven. Hier is het schoolplan.