Nieuws van de MR


De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad op scholen. In de MR kunnen ouders
en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. Daarbij is er onderscheid tussen
instemmingsrecht en adviesrecht. In principe kan de MR ieder onderwerp betreffende het beleid van
school ter sprake brengen.

De MR bestond in het schooljaar 2018-2019 uit de volgende personen:
  Functie Jaar van aantreden Aftreden / herverkiezing
Oudergeleding      
Irene Domburg Voorzitter en GMR 2014 2020
Kirsten Verschuur Voorzitter CMR en MR in Beeld 2017 2019
Jannie Burggraaf Lid 2018 2020
Personeelsgeleding      
Johanna Blom Penningmeester, MR in Beeld 2017 2019
Liesbeth Bijleveld Secretaris 2017 2019
Karlijne van der Vos   2011 2020
U kunt het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2018-2019 hier lezen.