Afvalvrije school


Een afvalvrije school is een school die zo min mogelijk afval produceert en het afval dat zij produceert voor 100% weet te scheiden. Dit houdt in dat de school geen restafval meer heeft. Kortom, afvalscheiding én afvalpreventie. De term ‘afvalvrije school’ is bedacht door Cyclus en staat centraal in het tweejarige programma van Rijkswaterstaat: Afval op School. In dit programma wordt alle kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding en afvalpreventie, gedragsverandering en educatie gebundeld. Het programma biedt scholen de mogelijkheid om samen met stakeholders op zoek te gaan naar de beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om zo (zwerf)afval terug te dringen. Een afvalvrije school is niet alleen concreet bezig met het scheiden en verminderen van afval, maar maakt kinderen ook enthousiast voor een beter milieu door middel van gedragsverandering en educatie.

Wat levert het op?


Een afvalvrije school draagt bij aan een schonere aarde. Afvalscheiding en -preventie levert uiteindelijk minder zwerfafval op. Naast een positieve invloed op het milieu, heeft een afvalvrije school ook een goede uitwerking op de portemonnee van de school. Voornamelijk de kosten van de afvalinzamelaar kunnen drastisch omlaag gaan.