Molenwaard Actief levert een bijdrage aan een veilige, leuke, gezonde en leerzame leefomgeving voor alle inwoners van de gemeente Molenwaard.
Sportconsulenten, beweegcoaches senioren, een cultuurcoach en muziekdocenten geven een impuls aan sport, bewegen en cultuur. De inzet vindt plaats op en rondom scholen, in buurten en wijken, in en rondom zorgcentra en bij de verenigingen.
Het project is opgezet door de gemeente Molenwaard samen met diverse lokale organisaties binnen de domeinen onderwijs, zorg, welzijn, buurt, sport en cultuur.
Concreet betekent dit dat er meer en beter gesport gaat worden op de openbare basisscholen, dat er sport kennismakingsprogramma’s worden opgezet in samenwerking met de lokale sportverenigingen en dat er een naschools sportprogramma zal worden opgezet.
 
Op de genoemde scholen zullen alle groepen muziekles krijgen, wordt een cultuur kennismakingsprogramma opgezet en komt er een programma erfgoededucatie Kinderdijk.


http://www.molenwaardactief.nl/